Op 1 februari 2016 kreeg ik onverwacht bezoek van de GGD! Zij kwamen inspecteren of mijn opvang voldoet aan de kwaliteitseisen die worden gesteld aan een gastouder en haar opvang locatie.
Zoals onderstaande brief beschrijft, heb ik dat zeker behaald! En ik kreeg daar een complimentenbrief voor!