Hier komen foto's van de kinderen tijdens de opvang, met goedkeuring van de ouders!